Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

14 stycznia 2020 | Aktualności Ćwiczenia

W dniach 3-5 i 10-12 stycznia druhowie z naszej jednostki wraz z zaprzyjaźnionymi jednostkami i stowarzyszeniami, wzięli udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Po przystąpieniu do egzaminu uzyskali tytuł RATOWNIKA.

Część druhów, którzy posiadali już uprawnienia, przystąpiła do recertyfikacji, wydłużając ważność uprawnień o kolejne 3 lata.