Akcja 8/2020 Wyczuwalny zapach gazu

14 stycznia 2020 | Akcje

Po zakończonych działaniach przy pożarze domu w Nowym Dworze Mazowieckim decyzją Powiatowego Stanowiska Kierowania zostaliśmy przedysponowani do wyczuwalnego zapachu gazu w Stanisławowie gm. Pomiechówek

Na miejscu zastano rozszczelniony zawór gazowy. Osoba obsługująca odmówiła pomocy. Po krótkim rozpoznaniu i zakręceniu zaworu i sprawdzeniu czujnikiem wielogazowym, zastępy biorące udział w akcji powróciły do koszar.