Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna
Ratownictwo Wodne

Wszystkie zgłoszenia alarmowe należy zgłaszać pod Europejski Numer Alarmowy: 112

ul. Księstwa Warszawskiego 1
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688225
REGON: 146775742
KRS: 0000413367

Telefon Dyżurny do Jednostki: 519-800-112

Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt pod adresem media@osprwndm.pl
lub telefonicznie 531-162-998

Bank PeKaO S.A. w Nowy Dworze Mazowieckim
80 1240 3480 1111 0010 6329 8838

biuro@osprwndm.pl
www.osprwndm.pl

 

Informacja RODO:

Kontaktując się z nami informujemy, iż administratorem Pani(a) danych osobowych będzie Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo – Wodne z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, Pani(a) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, posiada Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.