Zarząd

Prezes – Mariusz Torbus
Wiceprezes/Naczelnik – Norbert Wysocki
Z-ca Naczelnika – Mateusz Pietrzak
Sekretarz – Marcin Torbus
Skarbnik – Bartłomiej Ners
Gospodarz – Dariusz Rusin
Członek ds. MDP – Sylwia Adamiak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Małgorzata Barańska
Sekretarz – Kamil Malicki
Członek – Bernard Kowalski