SLRMed

Od Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy karetkę wycofaną z systemu Ratownictwa Medycznego, której dysponentem była Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Meditrans w Warszawie. Karetka w naszej jednostce będzie służyć zabezpieczeniom medycznym oraz pomocą w ewakuacji poszkodowanych.

Więcej informacji o samochodzie wkrótce