Ćwiczenia Mazowieckiej Brygady Odwodowej “Katastrofa 2021”

W czwartek (24.06) odbyły się ćwiczenia manewrowe Mazowieckiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „Katastrofa 2021”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie bazy poligonowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej a naszym zadaniem było zabezpieczenie ćwiczeń oraz przygotowanie pozoracji.

Podczas ćwiczeń zaplanowano sprawdzenie i doskonalenie elementów akcji ratowniczej takich jak alarmowani i dysponowanie pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej, doskonalenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego, technicznego oraz poszukiwawczo-ratowniczego. W ćwiczeniach brało udział 150 strażaków oraz 50 samochodów specjalistycznych i łodzi ratowniczych.

Ćwiczenia składały się z sześciu epizodów:
Epizod I – Ewakuacja osoby poszkodowanej unoszącej się na wodzie, poszukiwania podwodne metodą wahadłową oraz sonarem osób poszkodowanych i zatopionego pojazdu, ograniczenie rozlewiska substancji ropopochodnej za pomocą zapory przeciwolejowej, wyciągnięcie zatopionego w wodzie samochodu osobowego.

Epizod II – Działania chemiczne i ekologiczne. Ewakuacja osoby poszkodowanej (kierowca samochodu ciężarowego), zabezpieczenie wycieku substancji ropopochodnej z rozszczelnionej cysterny, przepompowanie substancji ropopochodnej z uszkodzonej cysterny.

Epizod III – Działania techniczne. Postawienie przewróconej cysterny w celu jej późniejszego odholowania.

Epizod IV – Działania powodziowe. Podwyższenie linii brzegowej o 50 cm na odcinku około 50 m. Dostarczenie na zagrożone tereny sprzętu przeciwpowodziowego (pompy, szpadle, worki na piasek itp.) oraz wody pitnej i żywności dla zagrożonej ludności. Ewakuacja ludności z zagrożonych terenów. Ewakuacja osób z wody na skutek wywrócenia łodzi.

Epizod V – Działania poszukiwawczo-ratownicze osób przebywających na obozie harcerskim, które w skutek powstania pożaru i paniki zgubiły się w lesie oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach udział brały pododdziały Mazowieckiej Brygady Odwodowej:
– SGRW-N „Warszawa 5” COO,
– SGRW-N „Sokołów 5” COO,
– SGRW-N „Maków 5” COO,
– SGRChem-Eko „Siedlce 6” COO,
– SGRT „Warszawa 8” COO,
– Kompania Specjalna „Zalew” COO,
– SGPR „Warszawa 9” COO.

Opracowanie: bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.