Psie ćwiczenia w Gdańsku

Minioną sobotę nasi przewodnicy kolejny raz spędzili w Gdańsku i śmiało możemy powiedzieć, że współpraca z Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą OSP Gdańsk przybrała charakter wspólnych systematycznych treningów.

Jak zawsze instruktorzy Katarzyna Wodniak i Michał Szalc przygotowali trening w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych działań ratowniczych, panujących podczas akcji gruzowiskowych.

Możliwość korzystania z wiedzy, tak doświadczonych przewodników jest dla nas bezcenna i stanowi największy wkład w proces szkolenia naszych z psów z zakresu pracy na gruzowiskach.