Medyczna Majówka

7 maja 2019 | Ćwiczenia  

Trzeciego maja nasi druhowie spędzili doskonaląc swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy. Tym razem skupiliśmy się głównie na wypadkach komunikacyjnych, oraz zatrzymaniu masywnych krwawień, czyli najczęstszej przyczynie zgonów w zdarzeniach nagłych, bardzo ciekawym elementem było tworzenie improwizowanych opasek uciskowych.

Zajęcia poprowadził jak zwykle nasz druh Paweł Jabłoński