Egzaminy Naszych Psów Ratowniczych

6 kwietnia 2019 | Psy Ratownicze  

W dniach 2-3 kwietnia podczas sesji egzaminacyjnej psów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej odbywającej się na poligonie w Żaganiu. Trzy nasze zespoły przystąpiły do egzaminów specjalności terenowej.

Emilia Malicka z Wigilią zdała egzamin klasy 1
Kamil Malicki z Regarem zdał egzamin klasy 1
Paulina Kuźmińska z Tinem zdała egzamin klasy 0

Tym samym Wigilia i Regar zostały certyfikowanymi psami ratowniczymi specjalności terenowej i uzyskały uprawnienia do udziału w akcjach na terenie kraju i poza granicami.

Tino uzyskał możliwość przystąpienie w najbliższym czasie do egzaminu klasy 1.

Sukces naszych psów to sukces całej jednostki, który nie byłby możliwy bez wsparcie bardzo wielu osób: Wigilia i Regar wraz ze swoimi przewodnikami chcieliby podziękować szkoleniowcom: Edwardowi Rosiakowi, Katarzynie Wodniak, Michałowi Szalc, Barbarze Grel, Joannie Szumer i Jerzemu Hermie za całą przekazaną wiedze i okazane wsparcie.

Tino wraz z przewodniczką dziękują szkoleniowcom Annie Hermińskiej i Barbarze Grel

Z tej okazji chcielibyśmy również podziękować wszystkim grupom z którymi spędziliśmy setki godzin na treningach a w szczególności GPR OSP Gdańsk, GPR OSP Wołczkowo, GPR OSP Justynów, GPR OSP Wałbrzych, GPR OSP Klebark Wielki, Jednostce Ratownictwa Specjalistycznego S12, CGP Tropiciele.