Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy od 2014 roku działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Pierwsi jej wychowankowie skończyli już 18 rok życia i jako pełnoprawni strażacy zostali skierowani na kurs podstawowy strażaka i obecnie uczestniczą w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy nabór do kolejnej grupy. Skupiamy się na młodzieży od 14-15 roku życia, dlatego nie każdy chętny, mógł zostać przyjęty. Współpracujemy z wieloma szkołami w których promujemy naszą jednostkę i zapraszamy młodzież do wstępowania w nasze szeregi. Po wewnętrznej rotacji, szkoleniach i egzaminach z 17-tu członków wyłoniliśmy 11 druhów do dalszego szkolenia i rozwoju. 

Nasze działania polegają nie tylko na rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wodnego wśród młodzieży. Dzięki zajęciom na terenie koszar obronnych Twierdzy Modlin uczyliśmy się zadbania o własne bezpieczeństwo. Uczyliśmy się udzielać pierwszą pomoc i poznawaliśmy sprzęt, który ułatwia nam udzielanie pierwszej pomocy.

Dzięki współpracy z fundacją Lupus możemy przekazywać swoją wiedzę również jej podopiecznym. Jest to okazja do pierwszego wykazania się naszych druhów z pozyskanej wiedzy a i przekazania jej innym. 

Druhowie przyglądają się codziennej służbie i pracy swoich starszych kolegów. Często po różnych akcjach rozmawiają o zaistniałym zdarzeniu i wyciągają stosowne wnioski na przyszłość.

Członkowie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej aktywnie włączyli się w zbiórkę żywności oraz warsztaty Bożonarodzeniowe. Wszyscy razem jak jedna rodzina zasiedliśmy do wigilijnego stołu. O naszej drużynie głośno było również podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze studia w Warszawie podczas łączenia na żywo wspominano o naszej pracy w nowodworskim sztabie.

Nie brakuje również czasu na rozrywkę i rekreację. Zarówno podczas zajęć w remizie jak i podczas wspólnych wyjazdów. W ramach integracji organizujemy wspólne skoszarowanie w modlińskiej Twierdzy o czym można przeczytać na naszej stronie internetowej -> link.

Dwukrotnie zorganizowano również wyjazd w góry, gdzie mogliśmy podejrzeć pracę ratowników i strażaków w górskim terenie. Był to również czas odpoczynku i integracji.

 

Pamiętajmy o tym że nasi młodzi strażacy biorą aktywny udział w pracach gospodarczych. Cześć druhów pokochała współpracę z naszymi czworonogami. Uwielbiają ćwiczyć i pozorować zaginięcie, aby nasze psy Regar, Wigilia czy Cola, mogły ich odnaleźć.

Za całość działań oraz codzienne zaangażowanie, nasza młodzież została oznaczona podczas Powiatowych Dni Strażaka -> link

Opiekę nad Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne sprawują dh Bartłomiej Ners (zawodowy pedagog), dh Sebastian Bulecki (członek zarządu OSP RW) i dh Sylwia Adamiak.

Więcej o naszej MDP na bieżąco tutaj