Dwa pozyskane samochody w naszej jednostce

6 kwietnia 2024 | Aktualności Psy Ratownicze

Grupa Poszukiwawczo Ratownicza naszej jednostki otrzymała decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, samochód ratowniczo rozpoznawczy ze specjalną zabudową do przewozu psów poszukiwawczych na miejsce działań. Dzięki decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy również wycofaną z systemu karetkę. Oba pojazdy wzmocnią naszą flotę i przyczynią się do zwiększenia zakresu niesionej przez naszą jednostkę pomocy.

SLRR Ford Transit

Przekazany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej samochód Ford Transit, do tej pory służył w JRG 15 w Warszawie i również był wykorzystywany przez Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą. Samochód zastąpił wysłużony pojazd grupy poszukiwawczej i wykorzystywany będzie do przewozu ludzi i psów na miejsce akcji. W czasie prowadzonych działań w samochodzie można urządzić sztab z centrum dowodzenia. Wykaz sprzętu dostępnego w pojeździe dostępny pod adresem – https://osprwndm.pl/539m36-slrr-ford-transit/

SLRMed Renault Master

Na wnioseknaszej jednostki Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, przekazał wycofany z systemu Ratownictwa Medycznego samochód marki Renault, który do tej pory używany był jako karetka systemowa na warszawskiej Ochocie. Pojazd jest obecnie doposażany w niezbędny sprzęt i oczekuje na przyznanie numerów operacyjnych przez Państwową Straż Pożarną.