Absolutorium dla Zarządu na zebraniu sprawozdawczym

5 marca 2017 | Aktualności  

W sobotnie popołudnie świetlica naszej remizy wypełniła się czerwonymi polarami oraz galowymi mundurami. Wszystko to za sprawą corocznego zebrania sprawozdawczego. Na zebranie poza druhami przybył wysłannik komendanta powiatowego bryg. Tomasz Wołoszyn. Obecny  w podwójnej roli – druha naszej jednostki a zarazem jako prezes powiatowy był dh Andrzej Hiszpański. 

Sprawozdanie z działalności oraz plany na bieżący rok omówił prezes Mariusz Torbus. Odnośnie przygotowywanych wielkich manewrów głos zabrali druhowie z Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej. Jednostka złożyła również wnioski o dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Wodnego w skład którego wchodzi zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Na ten cel trwa również zbiórka datków min. tutaj

Wielkie podziękowanie za codzienną pracę złożył Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Od bryg. Tomasza Wołoszyna dowiedzieliśmy się, że jesteśmy jednostką gdzie jest najwięcej przeszkolonych i uprawnionych do wyjazdu na akcje osób. Naczelnik podziękował również naszemu wiceprezesowi Norbertowi Wysockiemu za udaną akcję ratowniczą w Pomiechówku. O zdarzeniu można przeczytać tutaj. 

50 członków naszej jednostki obecnych na zebraniu, jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi.