Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

22 lutego 2017 | Aktualności  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy informuje wszystkich członków stowarzyszenia o zaplanowanym na dzień 04.03.2017 godzina 16:00 zebraniu sprawozdawczym za 2016 rok. Obecność członków na zebraniu jest obowiązkowa. 

Miejscem zebrania jest remiza OSP Ratownictwo Wodne przy ulicy Księstwa Warszawskiego 1 w Modlinie Twierdzy.

Prezes OSP RW
Mariusz Torbus