Sezon wypoczynkowo-turystyczny zakończony

8 listopada 2022 | Aktualności Ratownictwo Wodne

Nasza jednostka w okresie letnim (lipiec i sierpień) pełniła dyżury ratownicza bezpośrednio nad wodą. Nasi ratownicy dyżurowali w naszej stanicy “WAK-Modlin”. Dyżury te mogły się odbyć dzięki dotacjom ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00zł oraz dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 25.000,00zł. na zadanie pn. “Utrzymanie gotowości ratowniczej OSP-RW na obszarach wodnych powiatu nowodworskiego”.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów osobowych dyżurujących ratowników wodnych, zakupu usług związanych z naprawami i przeglądami sprzętu służącego do ratownictwa oraz na zakup sprzętu ratowniczego. W tym roku jednostka nasza wzbogaciła się o nowy zestaw ratownictwa medycznego w torbie R1 oraz dodatkowy zestaw do wykonywania tlenoterapii z butlą tlenową.