Sekcja Pożarnicza

W strukturach jednostki poza główną sekcją ratownictwa wodnego, działa również sekcja pożarnicza. Druhowie po przeszkoleniu podstawowym strażaka, mogą brać udział w akcjach.  Każdy druh wyposażony jest w ubranie specjalne typu nomex i podczas akcji ma określone zadanie i funkcję. 

Wśród członków mamy:
– Strażaków – 56 osób
– Ratowników po kursie KPP – 56 osób

Sekcja pożarnicza do działań kierowana jest przez Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sekcja posiada:
– Samochód średni gaśniczy Star266
– Samochód lekki gaśnicy Opel Movano
– Zbiornik wodny 50 ton wody na przyczepie