Rośnie poziom w rzekach. Patrolujemy tereny nad wodą

W związku z przyborem wody w rzekach na terenie powiatu nowodworskiego, codziennie dokonujemy patrolu nad wodą na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego i powiatu nowodworskiego.

Nasi ratownicy są gotowi w każdej chwili do pomocy w ewakuacji osób z terenu zalewowego. Pilnujemy aby nikt nie zbliżał się w pobliże rzeki w których obecnie występuje silny nurt. Sprawdzamy również szczelność wałów przeciwpowodziowych i czy nie występują uszkodzenia które mogłyby spowodować np. bobry.