Motoambulans u Premiera

6 maja 2022 | Aktualności

Premier Mateusz Morawiecki wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem odwiedzili jednostkę OSP Kroczewo gdzie wręczyli 8 decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla druhów, którzy ukończyli 65 lat i min. 25 lat działali aktywnie w jednostka OSP. Do Kroczewa udał się nasz nowy nabytek – Motoambulans.

Premier wręczył emerytom, którzy ukończyli 65 lat specjalne świadczenie ratownicze które przysługuje druhom na mocy nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Każdy strażak, który skończy 65 lat i choć raz w roku wyjechał na akcję przez łącznie 25 lat, otrzymuje świadczenie pieniężne w kwocie 200 złotych miesięcznie.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których jest ponad 16 000 w całym kraju, to nasze dobro narodowe. Cała Polska dziękuje Wam za wspaniałą, ofiarną służbę. By wesprzeć działania OSP, po konsultacjach z przedstawicielami środowiska, zdecydowaliśmy się wprowadzić ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która zakłada dodatki emerytalne dla druhów, którzy kończą 65. rok życia i dla druhen, które kończą 60. rok życia oraz odszkodowania dla tych, którzy zostali bardzo mocno poszkodowani w akcjach. Dodatkowo znajdują się tam zapisy o specjalistycznych szkoleniach i dostawach sprzętu. W ciągu ostatnich kilku lat przekazaliśmy do wsi i małych miejscowości w całej Polsce bezprecedensową ilość nowych wozów strażackich. To wszystko jest możliwe dzięki ofiarnej służbie i poświęceniu tysięcy druhów i druhen, którzy codziennie ratują życie i zdrowie Polaków, a my będziemy robić wszystko, by ich w tym dalej wspierać. – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Foto: Łukasz Wielechowski