MDP w sali edukacyjnej Iskierka

10 czerwca 2019 | Aktualności MDP

W niedzielę (09.06) nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odwiedziła salę edukacyjną Iskierka znajdującą się  w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. 

Dzięki naszemu druhowie Kamilowi Roszykowi, który pracuje w JRG Legionowo, poznaliśmy przyczyny i skutki pożarów wewnętrznych oraz jak ważną rolę odgrywają czujniki czadu oraz czujki wielogazowe.

Będąc w Komendzie Powiatowej odwiedziliśmy również jej serce czyli Powiatowe Stanowisko Kierowania. Dyżurnym w tym dniu był dobrze nam znany druh Bartek Trzaskoma, który jest również prezesem w OSP Kałuszyn, gdzie byliśmy już kiedyś w odwiedzinach. Druh Bartek omówił nam zakres działania stanowiska. W czasie spotkania do straży wpłynęło zgłoszenie. Dzięki temu byliśmy świadkami prowadzenia działań od kuchni. W związku z mnogością zgłoszeń, dłużej nie przeszkadzaliśmy.

Dziękujemy bardzo za poświęcony dla nas czas.