Zebranie sprawozdawcze za 2022 rok

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej jednostki.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w 2022 roku oraz nakreślił plany i działania na 2023 rok. Podczas zebrania poruszono tematy związane z naszą siedzibą oraz rozwoje sekcji poszukiwawczej. Omówiono plany zakupowe sprzętu oraz samochodów pożarniczych.