Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

11 marca 2018 | Aktualności  

W sobotę 10 marca br. w naszej siedzibie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Wśród zaproszonych gości znalazł się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim st. bryg. Andrzej Wieteska. 

Druhowie podczas zebrania zapoznali się ze zmianami w statucie jednostki, które omówił dh Paweł Iwańczuk. Wszyscy jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany. Nowy statut będzie wkrótce opublikowany na naszej stronie internetowej.

Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wnioskowi o udzielenie absolutorium, zebrani jednogłośnie udzielili poparcia dla zarządu.

Kilka ciepłych słów skierował do nas komendant powiatowy st. bryg. Andrzej Wieteska. Cieszymy się, że Państwowa Straż Pożarna docenia nas i cały czas o nas pamięta.

Podczas zebrania przedstawiono również plany na 2018 rok oraz podjęto uchwałę o zmianie stawki składki członkowskiej.