Warta przy Grobie Pańskim

15 kwietnia 2017 | Aktualności  

W Wielki Piątek  i Wielką Sobotę nasi druhowie pełnią wartę przy Grobie Pańskim w parafii p.w. św. Barbary w Modlinie Twierdzy. 

Warta przy grobie pełniona w Wielki Piątek w godzinach 19:30 – 22:00. Wielka Sobota 15:00 – 20:00, Niedziela 5:00 – 6:00.

Wielki Piątek

Wielka Sobota