Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W sobotę (13.03) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium i wybrany został na kolejną kadencję.

Prezes Mariusz Torbus podsumował rok 2020 oraz przedstawił plany na 2021. Wśród planów jest zakup niezbędnego sprzętu oraz pozyskanie nowych członków do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Poruszono temat uregulowania stanu prawnego pomieszczeń w których mamy swoją siedzibę a które stanowią własność prywatną. Obecny na zebranie członek naszej jednostki a zarazem burmistrz Jacek Kowalski zapewnił o wsparciu w prowadzonych rozmowach z właścicielem koszar oraz pomocy w pozyskiwaniu środków na działalność jednostki.

Podziękowania za gotowość i współpracę skierował komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Stanisław Brzozowski. Druhowie usłyszeli również słowa podziękowania za ich trud od prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Andrzeja Hiszpańskiego.

Radny Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Sławomir Michałowski także w imieniu Radnej Beaty Rusek, która nie mogła przybyć na zebranie, przekazał na rzecz naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej fantoma do ćwiczeń.

Delegatami na zjazd powiatowy Związku OSP RP zostali druhowie Mariusz Torbus i Norbert Wysocki.