Patrol wałów przeciwpowodziowych

20 lutego 2021 | Aktualności Ratownictwo Wodne

W sobotę (20.02) kolejny raz udaliśmy się wspólnie z policjantami Komisariatu Rzecznego Policji na patrol wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu nowodworskiego. Sprawdziliśmy również sytuację na Bronisławce w gm. Pomiechówek.

Ponieważ woda w rzece Wiśle znajduje się w strefie wody wysokiej, apelujemy o nie wchodzenie na wały przeciwpowodziowe oraz nie chodzenie po lodzie oraz nie zbliżanie się do brzegu rzeki.

Wspólnie z policjantami odwiedziliśmy gm. Leoncin w miejscowościach Secymin i Nowa Mała Wieś oraz drugiej stronie rzeki w miejscowości Zakroczym.

Na koniec sprawdziliśmy Bronisławkę w gm. Pomiechówek. Na szczęście woda znajduje się na rozlewiskach i nie podchodzi jeszcze do ulicy.