Oficjalnie w KSRG

9 marca 2020 | Ratownictwo Wodne  

W sobotę (07.03) w siedzibie naszej jednostki odbyła się uroczysta zbiórka z okazji włączenia naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Uroczystość odbyła się w 8 rocznicę powołania naszej jednostki.

Uroczysta zbiórka poprowadzona została według ceremoniału pożarniczego. Na miejsce uroczystości przybył Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie bryg. Artur Gonera, który odebrał meldunek o gotowości do uroczystej zbiórki oraz dokonał przeglądu pododdziału.

W swoim przemówieniu Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękował naszym druhom za codzienną służbę dla mieszkańców i na ich rzecz.

Jesteście prężną jednostką, co stanowi przykład tego jak prężnie się tutaj zgromadziliście. Z tego co wiem ostatni rok był dla Was również ciężki. Wyjazdów było dużo. Jesteście jednostką, która realnie wspiera Państwową Straż Pożarną w Nowym Dworze Mazowieckim i widać, że robicie to w kilku różnych aspektach zarówno gaśniczym ale i ratownictwie wodnym ale i widzę pieski poszukiwawcze, jakże ważne podczas poszukiwania osób zaginionych w terenie. Cieszę się, że w krótkim czasie jesteście w stanie zebrać się i działać. Dołączyliście dziś oficjalnie do elity w Straży Pożarnej – mówił bryg. Artur Gonera.

Decyzję o włączeniu w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na ręce prezesa druha Mariusza Torbusa przekazali Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Wicestarosta nowodworski oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. Modlitwę w intencji strażaków odmówił ks. kan. Józef Zając.  W apelu wziął udział również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podinsp. Marcin Stypiński oraz Komendant Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Piotr Rogiński. 

Cała uroczystość odbyła się równo 8 lat lat  po tym jak 7 marca 2012 roku zawiązano stowarzyszenie, które zapoczątkowało działalność jednostki.  W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Dworu Mazowieckiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Zakroczymiu.

Powstanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne to efekt pasji i zaangażowania jej pomysłodawców – Radka Rybaka, instruktora płetwonurkowania i Norberta Wysockiego, zawodowego strażaka i płetwonurka. W jednostce jest blisko 90 druhów z czego ponad 50 osób posiada kurs podstawowy strażaka oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wśród strażaków 27 to ratownicy wodni a 12 to nurkowie.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Foto: druhowi Daniel i Marek