Nowy statut naszego stowarzyszenia

14 marca 2018 | Aktualności  

Podczas ostatniego zebrania sprawozdawczego za 2017 rok, członkowie naszej jednostki, podjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia. Uchwała podjęta została jednogłośnie i poprzedzona była dyskusją oraz prezentacją zmian w zapisach dokumentu.

Zmiany w treści najważniejszego dla nas dokumentu podyktowane były zmianami  w przepisach prawa oraz ustawach.

Pełna treść Statutu dostępna jest -> tutaj <-