Dyżury Ratownicze

W miesiącach lipiec-sierpień br. nasza jednostka prowadzi dyżury ratownicze nad rzeką Narew w Twierdzy Modlin w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W realizacji tego zadania wspomógł nas finansowo Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeznaczając odpowiednio 20 000,00 zł. oraz 27 000,00 zł.

Środki te głównie przeznaczone są na utrzymanie gotowości ratowniczej jednostki na obszarach wodnych poprzez prowadzenie bezpośrednich dyżurów nad wodą, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w postaci kosztów napraw i konserwacji, a także zakup paliwa czy dodatkowego sprzętu jak baterie-akumulatory do radiostacji nasobnych oraz spodziny śrubowej do silnika zaburtowego.

Także jednostka swoją pracą w tym okresie wygenerowała kwotę ok. 37 000,00 zł. co także umożliwiło pozyskanie w/w środków. Akcja ta prowadzona jest corocznie we współpracy OSP-RW z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.