Dofinansowanie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

15 grudnia 2022 | MDP Ważne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł kwotą blisko 15 tysięcy złotych projekt doposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w naszej jednostce. 

Zakup 6 kompletów hełmów strażackich, rękawic, butów skórzanych oraz gumowych kosztował 19.183,44 złotych, z czego 14.496,93 złotych pochodziło z dotacji WFOŚiGW co stanowiło 75,57% kosztów kwalifikowanych.

Zakupiony sprzęt został już dostarczony do naszej jednostki.