Blog

Piknik Bezpieczeństwa na Wodzie i Drodze

W niedzielę (12.05) zorganizowaliśmy po raz pierwszy piknik związany z bezpieczeństwem zarówno na wodzie jak i na drodze. Wiele służb dołączyło do nas i wspólnie mogliśmy promować zdrowe zasady bezpieczeństwa oraz udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zdarzenia zagrażąjącego życiu i zdrowiu.

Liczne służby które przybyły do Modlina Twierdzy przygotowały swoje stoiska, promujące ich służbę dla bezpieczeństwa obywateli. Swoje stoiska przygotowały: Państwowa Straż Pożarna z Nowego Dworu Mazowieckiego, Komenda Powiatowa Policji z Nowego Dworu Mazowieckiego, Placówka Straży Granicznej z lotniska Warszawa – Modlin, Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwińsku nad Wisłą oraz SIRD – Ratownicy i Wyratujecie.pl. Stoisko swoje wystawiła również Grupa Pakerhalla oraz Motoszafa – ubrania na motocykl.

Podczas pikniku w poczet “Przyjaciół OSP RW” włączono dwoje mieszkańców Modlina Twierdzy: Panią Jadwigę Kozar i Pana Andrzeja Świdra radnego Rady Miejskiej.

Organizatorem pikniku była Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne i Klub Motocyklowy przy IPA Nowy Dwór Mazowiecki.

Foto: Piotr Zakrzewski, Piotr Biłda, Łukasz Szablak.

Dwa pozyskane samochody w naszej jednostce

6 kwietnia 2024 | Aktualności Psy Ratownicze

Grupa Poszukiwawczo Ratownicza naszej jednostki otrzymała decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, samochód ratowniczo rozpoznawczy ze specjalną zabudową do przewozu psów poszukiwawczych na miejsce działań. Dzięki decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy również wycofaną z systemu karetkę. Oba pojazdy wzmocnią naszą flotę i przyczynią się do zwiększenia zakresu niesionej przez naszą jednostkę pomocy.

SLRR Ford Transit

Przekazany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej samochód Ford Transit, do tej pory służył w JRG 15 w Warszawie i również był wykorzystywany przez Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą. Samochód zastąpił wysłużony pojazd grupy poszukiwawczej i wykorzystywany będzie do przewozu ludzi i psów na miejsce akcji. W czasie prowadzonych działań w samochodzie można urządzić sztab z centrum dowodzenia. Wykaz sprzętu dostępnego w pojeździe dostępny pod adresem – https://osprwndm.pl/539m36-slrr-ford-transit/

Czytaj więcej Dwa pozyskane samochody w naszej jednostce

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W sobotę (16.03) w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok. Blisko 50 druhów stawiło się aby wyrazić wotum zaufania dla zarządu oraz porozmawiać o planach budowy nowej remizy oraz rozwoju jednostki.

Obecnie jednostka OSP Ratownictwo Wodne liczy 78 członków. W 2023 roku wyjeżdżano do 187 akcji ratowniczo – gaśniczych w tym poza teren gminy 31 wyjazdów. Posiadamy również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która liczy 8 członków. W minionym roku zakupiliśmy min. skuter wodny Yamaha, dron DJI300 z wyposażeniem oraz radiotelefon stacjonarny HYTERA oraz rozpieracz Lucas.
Dla Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej zakupiono 6 sztuk kasków oraz radiostacje i system łączności. Dwa agregaty oraz najaśnice i zestaw oświetleniowy pomogą przy prowadzonych akcjach ratowniczo poszukiwawczych.

Zarówno prezes Mariusz Torbus jak i burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, zabrali głos w sprawie budowy nowej siedziby naszej jednostki na działce należącej do miasta przy ulicy Mieszka I. Podczas zebrania przedstawiono informacje naczelnika, skarbnika i komisji rewizyjnej.

Ćwiczenia ratownictwa wodno lodowego

W niedzielę (14.01) na terenie portu Marina – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z jednostkami OSP Slężany, OSP Czerwińsk nad Wisłą oraz OSP Łomna i OSP Raszyn, przeprowadziliśmy ćwiczenia z zakresu samoratowania podczas działań na wodzie pokrytej lodem. 

Ważnym elementem działań w specjalnych warunkach jak i ubraniu do pracy w wodzie, są ćwiczenia. Na nasze zaproszenie do Nowego Dworu Mazowieckiego przyjechały zaprzyjaźnione jednostki, które chciały poznać zasady ratownictwa lodowego. Pierwszym elementem ćwiczeń było samoratowanie się podczas działań w kombinezonach oraz kamizelkach asekuracyjnych, przy użyciu dostępnego sprzętu.

Każdy z uczestników miał możliwość przebrania się w kombinezon do pracy w wodzie i spróbowania swoich sił, przy wydostaniu się z wody po załamaniu się lodu.

Foto: Marek Karpowicz, Piotr Zakrzewski, Łukasz Konarzewski

Nowy sprzęt w jednostce

Dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Samorządu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i środków własnych, pozyskaliśmy specjalistyczny sprzęt do poszukiwań oraz akcji ratowniczych. 

Za kwotę 80 tysięcy złotych zakupiono min. agregaty prądotwórcze, hełmy i latarki oraz nowe radiostacje cyfrowe. 40 tysięcy to środki pozyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego a kolejne 20 to środki od miasta Nowego Dworu Mazowieckiego.  Brakujące 20 tysięcy złotych to środki własne jednostki zarobione podczas różnych zabezpieczeń imprez.

Pozyskaliśmy zestaw hełmów oraz radiostacji i oświetlenia dla sekcji poszukiwawczo – ratowniczej, która prowadzi poszukiwania osób zaginionych na terenie nie tylko powiatu ale i całego kraju. Agregaty prądotwórcze posłużą również do zapewnienia dostępu do prądu w terenie, podczas działań ratowniczych. Sprzęt znajduje się już w podziale bojowym i w każdej chwili może zostać wykorzystany do działań.