Awaria kolektora ściekowego. Patrole rzeki Wisły

10 września 2019 | Ratownictwo Wodne  

W związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie i kontrolowanym spustem ścieków do rzeki Wisły, starosta nowodworski zwołał sztab kryzysowy a nasi ratownicy rozpoczęli patrole rzeki Wisły.

W licznych patrolach i obserwacji rzeki udział wzięli poza naszymi ratownikami również burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski (członek naszego OSP) oraz burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski.

Na szczęście przepowiednie aż tak się nie sprawdziły a ścieki które wpadały do rzeki częściowo też się oczyszczały jeszcze przed powiatem nowodworskim.

Mieszkańcy mogą spokojnie pić wodę z kranów. Żadna z gmin powiatu nowodworskiego oraz legionowskiego nie korzysta z ujęć wody z rzeki a ze studni głębinowych.