150 akcji w pierwszym kwartale roku

W pierwszym kwartale roku 2021 dysponowani byliśmy 150 razy. Większość to akcje związane ze zwalczaniem Covid-19 takie jak dowiezienie żywności, wyprowadzenie psa czy ozonowanie pomieszczeń. Interweniowaliśmy również do pożarów, wypadków oraz innych miejscowych zagrożeń. Patrolowaliśmy również tereny nad rzeką Wisłą, gdy jej stan był wysoki. Dysponowani byliśmy również do poszukiwania osób zaginionych.

Dziękuje druhom, którzy stawiają się na alarm i wyjeżdżają do akcji – mówi wiceprezes dh Norbert Wysocki. W ostatnim czasie jednostka pozyskała sprzęt do ozonowania pomieszczeń i pojazdów. Przeprowadzamy ozonowania szkół i instytucji publicznych oraz pojazdów pożarniczych. Wszystko to w walce z Covid-19 – dodaje wiceprezes.