Zabezpieczenie gminnych ćwiczeń w Trębkach Nowych

11 lutego 2017 | Ćwiczenia

W sobotę 11 lutego nasza jednostka poproszona została przez Komendę Powiatową o zabezpieczenie gminnych ćwiczeń w Trębkach Nowych w gminie Zakroczym. Na miejscu, ratownicy w sucharach i kamizelkach ratunkowych, zabezpieczali wycięcie przerębla oraz pracę strażaków na lodzie.

Do ćwiczeń wypożyczyliśmy również namiot, który jest na naszym wyposażeniu. Tematem ćwiczeń doskonalących było podawanie wody na duże odległości. Zdarza się, że jest problem z poborem wody z sieci hydrantowej lub w miejscowościach, gdzie sieci wodociągowej nie ma. W takich sytuacjach do miejsca pożaru trzeba dostarczyć wodę z dużych odległości. Służą temu trzy podstawowe systemy podawania wody: przepompowywanie, przetłaczanie i dowożenie lub system mieszany, który został właśnie przećwiczony.

W ćwiczeniach doskonalących na terenie Trębek Nowych wzięło udział łącznie 5 zastępów z OSP: Trębki Nowe, Zakroczym, Wojszczyce.