Nowe umundurowanie i sprzęt

18 października 2021 | Aktualności

W ostatnim czasie dzięki programowi priorytetowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, zakupiliśmy nowe umundurowanie i sprzęt gaśniczy. 

Całość zamówienia wyniosła 26 179,42 zł., gdzie 20 000,00 zł pochodziło ze środków WFOŚiGW w Warszawie, 5 000,00 zł. ze środków Skarbu Państwa przyznanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz środki dotacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zakupiono:
6 kpl. hełmów strażacki Heros Titan fitmy Rosenbauer
4 kpl. ubrania specjalnego Raptor NXT Gold OSP 2 cz. firmy Scantex
10 szt. Wąż tłoczny W-52 color firmy Bogdan Gil
10 szt. Wąż tłoczny W-75 color firmy Bogdan Gil

Dzięki tym zakupom, doposażono ratowników w środki ochrony indywidualnej oraz doposażono jednostkę w podstawowy sprzęt armatury pożarniczej.