Dzień Ziemi

22 kwietnia 2017 | Aktualności  

Z wody i lądu sprzątaliśmy wał przeciwpowodziowy na rzece Narwi oraz rzekę Wkrę. W corocznej akcji sprzątania udział wzięło 15 naszych druhów. Dzięki radnym na każdego kto wziął udział w akcji, czekała pyszna grochówka oraz kiełbasa z grilla. W akcję zaangażował się również wicestarosta Paweł Calak. 

Nasi druhowie przeszli i posprzątali teren od targowiska do Polskiego Związku Wędkarskiego. Od kilku lat zauważyć można coraz mniej śmieci na wale. Mamy nadzieję, że przyjdą takie czasy i akcja sprzątania wału będzie nie potrzebna.

Foto: dh Marek. dh Norbert, dh Sebastian