Tino

Rasa Australian Cattle Dog
Wiek 18 miesięcy
W trakcie szkolenia na psa ratowniczego specjalności terenowej i gruzowiskowej.
Pierwszy egzamin planowany w kwietniu 2019 r.

Przewodnik: dh Paulina Kuźmińska

Psem opiekuje się firma Game Dog.