Brego

Rasa: Australian Cattle Dog
Wiek 2,5 roku.
Pies w trakcie szkolenia na psa ratowniczego specjalności terenowej i gruzowiskowej.
Zdany egzamin kasy zero specjalności terenowej.

Przewodnik: dh Magda Bar

Psem opiekują się firmy Brit i Game Dog.